Preyskurantlar

PreyskurantlarKo’rish
QiyoslashMASVMKL
1.Massa 
2.Radiotexnik kattaliklar va ionlovchi nurlanishlarni o‘lchash, putur yetkazmasdan tekshirish 
3.Geometrik va mexanik kattaliklarni o‘lchash 
4.Elektr va magnit kattaliklarini o‘lchash 
5.Bosim va sarfni o‘lchash 
6.Fizik-kimyoviy, optik-fizikaviy va harorat kattaliklarini o‘lchash 
7.Davlat sinovlarini o‘tkazish va metrologik ekspertiza qilish preyskuranti
8.O‘lchash vositalari va texnik mahsulotlarni sinovdan o‘tkazish laboratoriyasi
9.Avtomobillarni chiqish xizmati
10.Metrologiya xizmatlari uchun hujjatlarni rasmiylashtirish
11.O‘lchash va sinov vositalarini sertifikatlashtirish
12.Kalibrlash va o‘lchash xizmatlari
13.Nazariy metrologiya va innovatsiya ilmiy tadqiqot bo’lii preyskuranti

MA – Metrologik attestatsiya
SVM – Sinov vositalarini metrologik attestatsiyadan o‘tkazish
KL – O’lchash vositasini kalibrlash