Davlat va xususiy hamkorlik asosida

loyihalarni amalga oshirishda qatnashishga taklif!

“Oʻzbekiston milliy metrologiya instituti” davlat korxonasi tadbirkorlar va kichik biznes subyektlarini davlat-xususiy sheriklik asosida metrologiya sanoatining barcha sohalarida sinov (oʻlchov) laboratoriyalarini tashkil etish loyihalarida ishtirok etishga taklif qiladi.

Iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma masalalarini hal qilishga qaratilgan innovatsion yechimlar va ilgʻor menejment tajribasini joriy etishga qaratilgan istiqbolli davlat va xususiy hamkorlik loyihalariga ustunlik beriladi.

Invitation to participate in the implementation of projects  based on public-private partnership!

 The state enterprise “Uzbek National Institute of Metrology” invites entrepreneurs and small businesses to participate in the implementation of projects for the organization of testing (measuring) laboratories in all areas of the metrology industry based on public-private partnership.

Preference will be given to a public-private partnership project aimed at solving promising economic, social and infrastructure problems, which implies the introduction of innovative solutions and advanced management experience.