SCHEDULE OF RECEPTION OF CITIZENS

PostFull nameReception daysReception time
DirectorSaidoripov Lazizbek FurkatjanovichTuesdayfrom 8:00 to 11:00
Deputy directorRakhmatillaev Nodirjon YuldashvaevichThursdayfrom 8:00 to 11:00
Deputy directorJalilov Marufjhon BatirovichMondayfrom 8:00 to 11:00
Deputy directorRaimjonov Nuriddin AlijonovichFridayfrom 8:00 to 11:00