ETALONLAR

ETALON NOMI O`LCHASH CHEGARASI XATOLIGI
1. Uzunlik birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,1 dan 100 mm gacha ± (0,02 ÷ 0,03) μm
2. Massa birligi milliy boshlang`ich etaloni 1 mg dan 20 kg gacha ± (0,03 ÷ 1) mg
3. Vaqt va chastota birligi milliy boshlang`ich etaloni «5 MHz; 100 MHz; 1 Hz; 5 MHz va 100 MHz, , (1 ± 0,2) V» ±1∙10-12
4. Elektr birligi milliy boshlang`ich etaloni «1000 dan 100000 pF gacha» «2,0∙10-2 dan 2,0∙10-1 % gacha»
5. Induktivlik birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,1 μH dan 1,0 H gacha ±(0,2 ÷ 0,5)%
6. Bosim birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,02 dan 60 MPa gacha(0,2 dan 600 bar gacha) 5∙10-4
7. O`zgaruvchan tok kuchlanishi birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,1 ÷ 300 V ± 5∙10-4 %
8. Suyuqlik sarfi va hajmi birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,02 dan 200 m3/h gacha 0,3%
9. Ammiak, sinil kislotasi, azot dioksidi, oltingugurt va xlor dioksidlarining havodagi massaviy ulushi birligi milliy boshlang`ich etaloni 0,5 dan 20 mg/m3 gacha, 2 dan 20 mg/m3 gacha, 1 dan 10 mg/m3 gacha, 1 dan 100 mg/m3 gacha, 0,15 dan 1,50 mg/m3 gacha «± 8 %, ± 5%»
10. Spektral nur o`tkazuvchanlik va optik zichlik birligi milliy boshlang`ich etaloni «185 dan 3300 nm gacha, -6 dan 6 Abs gacha» ± 0,003 Abs
11. Havodagi kerma, ekspozitsion doza va ularning rentgen va gamma nurlanish quvvatlari birligi milliy etaloni «7∙10–9 dan 3∙106 Gy gacha 7∙10–10 dan 45 Gy/s gacha, 33 dan 1250 keV gacha» ± 0,5 %
12. Kelvin – harorat birligi milliy boshlang`ich etaloni «-38,8344 °С dan 961,78 °С» (0,0002 ÷ 0,01) °С
13. Absolyut bosim birligi etaloni 1 10-8-4 105 Ра 0,310-2 – 0,3 Pа
14. Platinali qarshilik termometrlari etaloni 0-630,74 °С 0,01 °С
15. Bosim birligi etaloni 0,007 — 7 МРа 3 10-4 МРа
16. Namunaviy kuch o`lchash uskunasi (kuch o`lchash etaloni) 20 — 1000 kN 0,02%
17. Yassi parallel uzunlik o`lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash uchun mo`ljallangan komparator 100 mm gacha 1 razryad
18. Fotometrik oʻlchovlar uchun namunali qurilma 175 — 3300 nm ±0,0003 А