ETALONLAR

ETALON NOMIO`LCHASH CHEGARASIXATOLIGI
1.Uzunlik birligi milliy boshlang`ich etaloni0,1 dan 100 mm gacha± (0,02 ÷ 0,03) μm
2.Massa birligi milliy boshlang`ich etaloni1 mg dan 20 kg gacha± (0,03 ÷ 1) mg
3.Vaqt va chastota birligi milliy boshlang`ich etaloni«5 MHz; 100 MHz; 1 Hz; 5 MHz va 100 MHz, , (1 ± 0,2) V»±1∙10-12
4.Elektr birligi milliy boshlang`ich etaloni«1000 dan 100000 pF gacha»«2,0∙10-2 dan 2,0∙10-1 % gacha»
5.Induktivlik birligi milliy boshlang`ich etaloni0,1 μH dan 1,0 H gacha±(0,2 ÷ 0,5)%
6.Bosim birligi milliy boshlang`ich etaloni0,02 dan 60 MPa gacha(0,2 dan 600 bar gacha)5∙10-4
7.O`zgaruvchan tok kuchlanishi birligi milliy boshlang`ich etaloni0,1 ÷ 300 V± 5∙10-4 %
8.Suyuqlik sarfi va hajmi birligi milliy boshlang`ich etaloni0,02 dan 200 m3/h gacha0,3%
9.Ammiak, sinil kislotasi, azot dioksidi, oltingugurt va xlor dioksidlarining havodagi massaviy ulushi birligi milliy boshlang`ich etaloni0,5 dan 20 mg/m3 gacha, 2 dan 20 mg/m3 gacha, 1 dan 10 mg/m3 gacha, 1 dan 100 mg/m3 gacha, 0,15 dan 1,50 mg/m3 gacha«± 8 %, ± 5%»
10.Spektral nur o`tkazuvchanlik va optik zichlik birligi milliy boshlang`ich etaloni«185 dan 3300 nm gacha, -6 dan 6 Abs gacha»± 0,003 Abs
11.Havodagi kerma, ekspozitsion doza va ularning rentgen va gamma nurlanish quvvatlari birligi milliy etaloni«7∙10–9 dan 3∙106 Gy gacha 7∙10–10 dan 45 Gy/s gacha, 33 dan 1250 keV gacha»± 0,5 %
12.Kelvin – harorat birligi milliy boshlang`ich etaloni«-38,8344 °С dan 961,78 °С»(0,0002 ÷ 0,01) °С
13.Absolyut bosim birligi etaloni1 10-8-4 105 Ра0,310-2 – 0,3 Pа
14.Platinali qarshilik termometrlari etaloni0-630,74 °С0,01 °С
15.Bosim birligi etaloni0,007 — 7 МРа3 10-4 МРа
16.Namunaviy kuch o`lchash uskunasi (kuch o`lchash etaloni)20 — 1000 kN0,02%
17.Yassi parallel uzunlik o`lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash uchun mo`ljallangan komparator100 mm gacha1 razryad
18.Fotometrik oʻlchovlar uchun namunali qurilma175 — 3300 nm±0,0003 А