Najmutdinov Kamoliddin Ravshanovich
tel: (78) 150-26-09

Issiqlik texnika va fizik-kimyoviy o’lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash bo’limi (09-bo’lim) “O’zmmi” DK tarkibiy bo’linmasi hisoblanadi.

Fizik-kimyoviy, optika-fizikaviy va harorat o’lchashlar – kimyo, tibbiyot, neftni qayta ishlash, kon metallurgiyasanoatlarining barcha sohalarida, laboratoriya tibbiyotida va atrof muhit muhofazasida ishonchli axborot olish uchun, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari, ish joylari va h.k. sanitariya-gigienik normativlarining nazoratini ta’minlash uchun asos bo’lgan, talab eng katta bo’lgan o’lchash turlaridan biridir.

Bo’limning asosiy vazifasi:

 • fizik-kimyoviy, optika-fizikaviy va harorat o’lchashlar sohasida o’lchashlar birliligini ta’minlash;
 • ishlar va xizmatlarni eng yuqori professional darajada bajarish;
 • ko’rsatilayotgan xizmatlar sifatini takomillashtirish;
 • o’lchashlar birliligini ta’minlashsohasidamavjud ish turlarini saqlab qolish va yangi ish turlarini o’zlashtirish;
 • bo’lim mutaxassislarining malakasi va professional saviyasini oshirish;
 • ko’rsatilayotgan xizmatlar bozori va Buyurtmachilar ehtiyojlarining monitoringini o’tkazish.
 • Belgilangan akkreditatsiya doirasiga muvofiq bo’lim zarur va muntazam ravishda yangilalanib turadigan etalon bazaga ega.
 • Bo’limda barcha ishlar o’lchashlar birliligini ta’minlashsohasidagi malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi.

 Bo’lim faoliyatining asosiy yo’nalishlari:

 Qiyoslash va kalibrlash, moddaning fizik-kimyoviy tarkibi va xossalarini O’V, shu jumladan:

 • konduktometrlar
 • sut sifati analizatorlari
 • xromatograflar (suyuqlikka oid va gazga oid)
 • havo probalarini tanlab olish uchun aspiratorlar
 • Rn-metrlar
 • ion o’lchagichlar
 • tuz o’lchagichlar
 • elektrodli tizim imitatorlari
 • gaz analizatorlari (ko’chma, statsionar)
 • signalizatorlar (statsionar)
 • zaxarli gazlarning miqdorini aniqlovchi o’lchash vositalari (techeiskatel)
 • gazdagi namlik o’lchagichlari (statsionar)
 • viskozimetrlar (kapillyar, rotatsion va shartli qovushqoqlikni aniqlash uchun)
 • neft va gaz sanoatiga oid analizatorlar (neft mahsulotlarining sifatini nazorat qilish uchun)
 • areometrlar (neftedensimetrlar, laktodensimetrlar, spirt o’lchagichlar, saxarimetrlar)
 • zichlik o’lchagichlar (ko’chma, statsionar, qo’lda olib yuriladigan)
 • shaxta interferometrlari
 • polyarograflar
 • neft mahsulotlarining chaqnash haroratini aniqlash asboblari (ochiq vayopiqtiglda)(avtomatlashtirilgan)
 • gaz bilan ifloslanganlikni aniqlash tizimi
 • spektrograflar
 • titratorlar
 • turbidimetrlar
 • YAMR-moydorlik analizatorlari
 • spektrometrlar
 • xlor analizatorlari
 • kislorod analizatori

Harorat O’V, shu jumladan:

 •  Qarshilik termometrlari, termoelektr o’zgartirgichlar
 • Pirometrlar
 • Harorat rostlagichlari
 • Raqamli termometrlar;
 • Unifikatsiyalangan chiqish signaliga ega harorat datchiklari;
 • Manometrik va bimetall termometrlar;
 • Harorat kalibratorlari;
 • Barcha turdagi shishali suyuqlikli  termometrlar;
 • Infraqizil termometrlar va pirometrlar;
 • Infraqizil termometr va pirometrlarni qiyoslash kalibratorlari (qora jism ko’rinishidagi nur tarqatgichlar);
 • Platinorodiy-platinali termoelektr termoo’zgartirgichlar (PPO2-chi, 3-chi razryadli);
 • Millivoltmetrlar, logometrlar va elektrik ko’priklar;
 • Yondirish kalorimetrlari bombasi bilan.

 Optik-fizikaviy O’V, shu jumladan:

 • fotoelektrikkolorimetrlar,fotometrlar
 • spektrofotometrlar
 • alangali fotometrlar
 • refraktometrlar
 • tutun o’lchagichlar
 • polyarimetr va saxorimetrlar
 • bleskomerlar
 • beliznomerlar
 • lyuksmetrlar
 • rang o’lchagichlar va rangkomparatori
 • refraktometrikprizmavaplastinalar
 • avtomobil oynalarining o’tkazish yorug’lik koeffitsienti o’lchagichlari

Tibbiyot uchun mo’ljallangan O’V:

 • nafas chiqarilayotgan havodagi etanol bug’lari analizatorlari
 • avtomatik refraktometrlar, oftalmologikrefraktokeratometrlar
 • biokimyoviy, immunofermentvagematologikanalizatorlar
 • koagulometrlar
 • SOE(eritrotsitlarcho’kish tezligi)analizatori
 • peshob analizatorlari
 • glyukozaanalizatorlari
 • qon elektrolitlariva gazlarianalizatorlari

Bo’limning o’lchash turlari bo’yicha o’lchash vositalarini turini tasdiqlash maqsadida sinovdan o’tkazish

Bo’limning o’lchash turlaribo’yicha o’lchash vositalarini metrologikattestatlash

Bo’limning o’lchash turlari bo’yicha sinov asbob-uskunalarini attestatlash

Barcha laboratoriyalarakkreditatsiya doirasiga muvofiq o’lchash vositalarini qiyoslash uchun zaruretalonlar va yordamchi asbob-uskunalar bilan to’liq jihozlangan. Ko’chma qiyoslash asbob-uskunalari mavjudligi qiyoslash bo’yicha bir qator ishlarni o’lchash vositalaridan foydalanish joyida bajarishga imkon beradi.

Bo’lim doimiy ravishda akkreditatsiya doirasini kengaytirish, zamonaviy qiyoslash asbob-uskunalarini joriy qilish bilan shug’ullanadi.

O’z ishida bo’lim mutaxassislari mijozlarning talablariga imkon qadar maksimal javob berishga intilishadi, metrologiya masalalari bo’yicha ularga maslahat berishga, ularning metrologik xizmatlarini rivojlantirishda qo’llaridan kelgan yordamni ko’rsatishga doim tayyorlar.