BOʻLIMLAR

04 BOʻLIM: Massa o‘lchash bo‘limi

05 BOʻLIM: Radiotexnik kattaliklar va ionlovchi nurlanishlarni o‘lchash, putur yetkazmasdan tekshirish bo‘limi

06 BOʻLIM: Geometrik va mexanik kattaliklarni o‘lchash bo‘limi

07 BOʻLIM: Elektr va magnit kattaliklarini o‘lchash bo‘limi

08 BOʻLIM: Bosim va sarfni o‘lchash bo‘limi

09 BOʻLIM: Fizik-kimyoviy, optik-fizikaviy va harorat kattaliklarini o‘lchash bo‘limi

10 BOʻLIM: Davlat sinovlarini o‘tkazish va metrologik ekspertiza qilish bo‘limi

14 MARKAZ: Kalibrlash va o‘lchash xizmatlari markazi

15 LABORATORIYA: O‘lchash vositalari va texnik mahsulotlarni sinovdan o‘tkazish laboratoriyasi

16 BOʻLIM: O‘lchash va sinov vositalarini sertifikatlashtirish bo‘limi

17 BOʻLIM: Nazariy metrologiya va innovatsiya ilmiy tadqiqot bo‘limi

18 LABORATORIYA: Maishiy hisoblagichlarni qiyoslash laboratoriyasi