BO’LIMLAR

04 BO’LIM: Massa o‘lchash bo‘limi

05 BO’LIM: Radiotexnik kattaliklar va ionlovchi nurlanishlarni o‘lchash, putur yetkazmasdan tekshirish bo‘limi

06 BO’LIM: Geometrik va mexanik kattaliklarni o‘lchash bo‘limi

07 BO’LIM: Elektr va magnit kattaliklarini o‘lchash bo‘limi

08 BO’LIM: Bosim va sarfni o‘lchash bo‘limi

09 BO’LIM: Fizik-kimyoviy, optik-fizikaviy va harorat kattaliklarini o‘lchash bo‘limi

10 BO’LIM: Davlat sinovlarini o‘tkazish va metrologik ekspertiza qilish bo‘limi

14 BO’LIM: Kalibrlash va o‘lchash xizmatlari markazi

15 LABORATORIYA: O‘lchash vositalari va texnik mahsulotlarni sinovdan o‘tkazish laboratoriyasi

16 BO’LIM: O‘lchash va sinov vositalarini sertifikatlashtirish bo‘limi

17 BO’LIM: Nazariy metrologiya va innovatsiya ilmiy tadqiqot bo‘limi

18 BO’LIM: Maishiy hisoblagichlarni qiyoslash laboratoriyasi