“O’ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI” DK TASHKILIY TUZULMASI